Tutoriale photoshop

Zoom-ul de apropiere sau depărtare in photoshop

Utilizaţi instrumentul Zoom sau comenzile meniului Vizualizare pentru a apropia sau a depărta o imagine. Când utilizaţi instrumentul Zoom, la fiecare clic imaginea se măreşte sau se micşorează cu procentul presetat următor şi centrează afişajul în jurul punctului pe care faceţi clic. La măriri de peste 500% la sută, devine vizibilă grila de pixeli.  Continue reading

Utilizarea instrumentului Rotire vizualizare in photoshop

Utilizaţi instrumentul Rotire vizualizare pentru a roti nedistructiv canavaua; acesta nu transformă imaginea. Rotirea canavalei poate fi utilă din mai multe motive, inclusiv datorită simplificării picturii sau desenului. (este necesar OpenGL)Utilizaţi gesturi de rotire pe calculatoarele Macbook Pro şi Macbook Air cu trackpaduri tactile (multi-touch) pentru a roti nedistructiv canavaua. Continue reading

Vizualizarea imaginilor in photoshop

Schimbarea modului Ecran
Puteţi să utilizaţi opţiunile modului Ecran pentru a vizualiza imagini pe întregul ecran. Puteţi să afişaţi sau să ascundeţi bara meniului, bara de titlu şi barele de derulare.❖ Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni: Continue reading

Utilizarea barei de opţiuni in photoshop

Bara de opţiuni este afişată sub bara meniului în partea de sus a spaţiului de lucru. Bara de opţiuni este sensibilă la context, adică se modifică pe măsură ce selectaţi diverse instrumente. Unele setări din bara de opţiuni (cum ar fi modurile de pictare şi opacitatea) sunt comune pentru mai multe instrumente, iar altele sunt specifice pentru un anumit instrument. Continue reading

Navigarea printre instrumentele ascunse

Puteţi să selectaţi o preferinţă care vă permite să navigaţi printr-un set de instrumente ascunse, menţinând apăsată tasta Shift.  Când această preferinţă nu este selectată, puteţi să navigaţi printr-un set de instrumente ascunse apăsând pe tasta de pe scurtătură a instrumentului (fără a menţine apăsată tasta Shift).1 Selectaţi Editare > Preferinţe > General (Windows) sau Photoshop > Preferinţe > General (Mac OS). Continue reading

Despre instrumente in photoshop

Când porniţi Photoshop, este afişat panoul Instrumente în partea stângă a ecranului. Unele instrumente din panoul Instrumente au opţiuni care sunt afişate în barele de opţiuni contextuale. Acestea includ instrumentele care vă permit să utilizaţi text, să selectaţi, să pictaţi, să desenaţi, să eşantionaţi, să editaţi, să mutaţi, să adnotaţi şi să vizualizaţi imagini. Continue reading

Utilizarea panourilor pop-up in photoshop

Panourile pop-up oferă acces simplu la opţiunile disponibile pentru pensule, specimene, degrade-uri, stiluri, tipare, contururi şi forme. Puteţi să personalizaţi panourile pop-up prin redenumirea şi ştergerea elementelor şi prin încărcarea, salvarea şi înlocuirea bibliotecilor. De asemenea, puteţi să modificaţi afişarea unui panou pop-up pentru a vizualiza elementele după nume, sub formă de pictograme miniaturi sau pentru a vizualiza atât numele, cât şi pictogramele. Continue reading

Panourile şi meniurile in photoshop

Introducerea valorilor în panouri, casete de dialog şi în bara de opţiuni
❖ Puteţi realiza una dintre următoarele acţiuni:
• Introduceţi o valoare în caseta de text şi apăsaţi Enter (Windows) sau Return (Mac OS).• Trageţi de glisor.
• Deplasaţi cursorul deasupra titlului unui glisor sau a unui glisor pop-up. Când cursorul se transformă într-un deget arătător, trageţi de cursor spre dreapta sau spre stânga. Această caracteristică este disponibilă numai pentru glisoarele selectate şi pentru glisoarele pop-up. Continue reading

Adobe Bridge

Adobe Bridge este o aplicaţie multi-platformă inclusă în componentele Adobe Creative Suite 4.  Adobe Bridge vă ajută să localizaţi, organizaţi şi parcurgeţi elemente pentru tipărire, Web, video şi crearea de conţinut mobil. Puteţi să porniţi Bridge din majoritatea componentelor Creative Suite şi să-l utilizaţi pentru a accesa atât elemente Adobe, cât şi elemente non-Adobe.Din Adobe Bridge, puteţi: Continue reading